Missioon ja põhiväärtused

PÕHIVÄÄRTUSED

  • eesti keele, eesti kultuuri ja traditsioonide väärtustamine
  • turvaline ja lastesõbralik kasvukeskkond
  • loovus
  • tervisliku eluviisi kujundamine

MISSIOON

Lasteaed toetab perekonda lapse arendamisel ja õpetamisel arvestades tema individuaalsust ja eripära.

VISIOON

Lasteaed Buratino on lasteaed…

kuhu laps tahab tulla, sest Ta

  • tunneb end siin hästi ja turvaliselt…

kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, sest Ta

  • tunneb, et tema laps on lasteaeda oodatud ja on õpetaja jaoks tähtis…

kus õpetaja tahab töötada, sest Ta

armastab lapsi ja austab nende isikupära…