Dokumendid

Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida Microsoft Word (doc), OpenDocument Text (odt) või siis Adobe Acrobat Reader (pdf) formaadis.

Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (ODT)

Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
kohta:

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (DOC)
Avaldus lasteaiast lahkumiseks (ODT)
Avaldus lasteaiast lahkumiseks (PDF)

Suvepuhkusele jäämiseks, tuleb esitada avaldus:

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (DOC)

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu tasu maksmise ning kasutamise kord.

Määrus 41 (RTF)

Ühekordsete sotsiaaltoetuste ja teenuste määramise ning maksmise kord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (PDF)

Lapsevanema rahulolu

Lapsevanema rahulolu (DOCX)

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Lapsevanema nõusolek andmete töötlemiseks (DOCX)

Andmekaitsetingimused (DOCX)

Isikuandmete_töötlemise_põhimotted(DOCX)

Filmimise ja pildistamise kord